България

Залив Болата

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Залив Болата

Залив Болата

Болата е местност, разположена на едноименния залив и е част от резерват Калиакра. Намира се в северната част на Българското Черноморие край село Българево и в близост до бивша военна станция. Местността е влажна зона с голямо значение за няколко редки растителни и животински вида. Пясъчният плаж е с естествен произход и е уникален за скалните брегове в района на Калиакра. Малка река образува тясна клисура и се влива в блатото „Болата“ (езеро Болата) с площ 23 ха, обрасло с обширен масив от тръстика. Варовиковите скали в местността имат червен цвят поради железният оксид в глината, която запълва пукнатините им. Заливът е и част от защитената зона „Комплекс Калиакра“ по НАТУРА 2000.

От тревните растителни видове се срещат обикновен гингер (магарешки бодил), луковична ливадина, обикновена тръстика, житни растения и други. Характерни за района храсти са дрян, чашкодрян, драка, храстовиден жасмин и други. Срещат се няколко вида земноводни и влечуги като защитените видове са сирийска чесновница, кафява крастава жаба и шипобедрена костенурка. Над езерото минава Виа Понтика – една от големите въздушни „магистрали“ на мигриращи птици от цяла Европа. Поради това в залива може да се наблюдават гнездящи или преминаващи водолюбиви птици – малък воден бик, малък гмурец, земеродно рибарче, голям корморан, речна рибарка, белоока потапница и други видове патици и гъски. Пукнатините и нишите са важни местообитания за прилепите и характерните за района степни бозайници белокоремна белозъбка, малка белозъбка, обикновена сива полевка и други. Във водите в близост до залива може да се наблюдава и обикновен делфин.

Залив Болата

Красивите скали са ставали свидетели на много страховити гледки, оттам идва и значението на турската дума болата – бол (много) и ата (смърт). Морето тук е спокойно и красиво, или бурно и страшно.

На Болата е изграден малък пристан, където рибарите оставят лодките си и опъват въдици, както и заведение, на което можете да охладите страстите си. Това е единствения резерват в България, включващ в пределите си и акватория (морска площ).

В пещерите на Болата са открити останки от антично селище и свидетелства за живот от 400 години пр.Хр., както и Малтийски кръст – доказателство за търговия на Второто Българско царство с Венеция и Генуа. Открити са още каменни кръгове, жертвени камъни, скални пещери – жилища. Плажът е широко известен и като място за гмуркане. Стръмна пътека на север се изкачва до върха на скалната стена, откъдето се открива изглед към цялата клисура. Ако продължите малко по-на север, покрай високия отвесен бряг може да стигнете до прочутата местност Тауклиман и курорта „Русалка“. В този случай се минава покрай района на ловното стопанство, където ще срещнете сърни и муфлони. В стопанството се намира живописната клисура Еникулак и единственото място, през което може да се слезе до морето. Минава се през къса проходна пещера, а цветовете на скалите там са невероятни. Заливът Болата стана част от Клуба „Най-красивите заливи в света“.

Pin It