България

Златните мостове

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Златните Мостове

Златните мостове е местност в планината Витоша, България, която представлява най-голямата каменна река в района. Разположена е на 1350 до 1500 метра надморска височина в поречието на Владайската река. Името идва от лишеите със златист цвят, които покриват големите камъни. Според други източници името идва от златен пясък, който се намирал тук преди време. Каквато и версия да е истина, местността е изключително красива и предлага много възможности за туризъм и развлечения. Каменните реки в природен парк „Витоша“ се простират на площ от над 846 ха. Представляват уникален геоложки феномен, характерен за планината, но се срещат по-рядко в другите български планини. За разлика от морените, каменните реки нямат ледников произход и се срещат в речните долини. От Златните мостове може да се направи преход до Черни връх по двата основни маршрута, които преминават през много от старите, обичани от планинарите витошки хижи.

След като пристигнете на това чудесно кътче на Витоша, имате няколко места и варианта за разходка, и всички са по маркирани пътеки. Първият е до хижа „Алеко“, през почивен дом „Бор“ и местност „Платото“. Ако изберете този маршрут, ще минете покрай резервата „Торфено бранище“, чиито торфени комплекси са на възраст между 1000 и 1500 години. Можете да се отбиете и до връх Камен дел, откъдето се разкрива невероятно гледка към София. Вторият вариант е до квартал Княжево, а сред княжевската гора ще видите няколко вековни дъба, единствените оцелели от някогашната гора. Ще преминете през местност Бялата вода, където можете да пиете прясна витошка вода и да се насладите на гледката към града от беседката. От Златните мостове можете да стигнете до връх Копитото, а алеята е много живописна, с буково-габърова гора и поляни, подходящи за почивки и семейни пикници. Гледката от връх Копитото е една от най-впечатляващите за Витоша. Като използвате Златните мостове за изходна точка, може да изкачите и друг връх, най-високият в планината – Черни връх.

Златните Мостове

„Златните мостове“ е късометражен филм на режисьора Емилиан Дечев, в който метафорично е използвана локацията на местността. Районат е доста интересно място и за любителите на скалното катерене. В близост до едноименното бистро се намират няколко големи гранитни блока с височина над 7 метра. Боулдърите са истинско предизвикателство за катерачите, защото са с висока степен на трудност, над 7А. Освен Златните мостове такива и по-големи каменни реки има в местностите „Юрушки мост“, и „Ветровала“, около хижите „Селимица“, и „Голямата грамада“, северно от връх Камен дял, под Черни връх и други места, с приблизителна площ около 10 кв.км.. Този тип геоложки феномени са изключително устойчиви образувания и непрекъснато се допълват от нови заоблени блокове, вследствие на изветряването на интрузивните масиви, и трудно се поддават на затревяване, и залесяване, поради липса на почва под тях.

Pin It