България

Триградско ждрело

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Триградско ждрело

Триградско ждрело

Триградското ждрело е изключително живописен пролом на Триградска река (ляв приток на Чаирдере, дясна съставяща Въча) в Южна България, в Западните Родопи, Община Девин, Област Смолян. Ждрелото е с епигенетичен произход и с дължина около 7 километра, като същинското ждрело е около 2 – 3 километра. Всечено е до 300 – 350 метра в силно окарстени протерозойски мрамори. Има тясно (от 100 до 300 метра) скалисто легло и стръмни до отвесни склонове. Западната му стена се издига на височина до 180 метра, а източната достига до 300 – 350 метра. Триградското ждрело е третото по големина в България, след Буйновското и Трънското ждрело. Започва на около 1,5 километра северно от село Триград на около 1180 метра надморска височина, където Триградска река влиза в пещерата Дяволско гърло и 530 метра след това излиза като голям карстов извор. Същинското ждрело свършва при устието на Триградска река в Чаирдере на около 1020 метра надморска височина, а целият пролом продължава още 4 – 5 километра и завършва при устието на Мугленска река вливаща се отдясно в Чаирдере на около 876 метра надморска височина.

За опазване на редки, ендемични растителни и животински видове, и за опазване на природни местообитания, през 1963 година е създадена защитена местност Триградското ждрело. По цялото протежение на ждрелото преминава участък от тесен, еднолентов път, който е единствената връзка за селата Триград, Водни пад, Жребево и Кестен.

Триградско ждрело

Триградското ждрело е част от Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз, като печатът е в хижа „Триградски скали“ и в пещера „Дяволското гърло“. Основната забележителност на ждрелото е пещера Дяволското гърло, която се намира на левия скат. В източния му склон, много по-високо се намира друга известна пещера – Харамийска дупка. На около 500 метра преди началото на ждрелото се намира хижа „Триградски скали“, а в близост до нея е единствения в България „Музей на мечката“. В района са правени много археологически разкопки, по които се съди, че тук някога е имало пещерни жилища и тракийски некрополи. На 8 километра се намира и Ягодинската пещера, която е най-дългата в Родопите. В местността „Чаирите“, има шест наклонени свлачищни езера.

Триградското ждрело е най-величественото от всички в България. По много интересен начин водите на Триградска река се вливат в пещерата Дяволско гърло и образуват най-високият подводен водопад на Балканския полуостров – 42 метра. Половин километър след това реката отново се показва на повърхността и образува голям карстов извор. Във вековните скали живеят над 10 вида редки птици – скалната зидарка, различни хищни птици, кълвачи и други представители на уникалното биоразнообразие на Родопите. Най-лесния начин да разгледате величественото Триградско ждрело е като тръгнете по пътя от Девин за Триград. Най-ниската част се намира в местността „Буков мост“, а най-високата е при връх Кулата.

Триградско ждрело

В района на Триградското ждрело може да видите цветето силивряк, което е рядък реликтен ендемит и се среща изключително рядко на Балканите. За него има легенда, в която се разказва, че когато Орфей засвирел, вятърът затихвал между клоните на дърветата, сякаш заслушан в неговата музика, птиците и животните спирали по пътя си, а зверовете се укротявали. Когато бикът Бакханте разкъсал Орфей и го хвърлил в реката, всяка капка от кръвта му се превърнала в красивото планинско цвете. То притежавало свойствата на амброзията – безсмъртната напитка на боговете.

Pin It