България

Триград

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Триград

Триград

Триград е село в Южна България и се намира в Западните Родопи, община Девин, област Смолян. Край Триград са разположени три от Стоте национални туристически обекта – пещерата Дяволското гърло, Ягодинската пещера и Триградското ждрело. В близост е изграден и Музей на мечката. В региона на Триград има един поддържан резерват и три защитени местности – поддържан резерват Шабаница, защитена местност Старата гора, защитена местност Триградско ждрело и защитена местност Чаирите. В Триградския карстов район има над 200 пещери. В седем от пещерите са открити енеолитни находки.

В село Триград от 2003 година в началото на август се провежда фестивалът Орфически мистерии. В селото се почитат празниците Предой и Среде лято.

Триград

След картографирането на остров Ливингстън, една от седловините на острова е наречена Триградска седловина по името на селото. В Триград има конна база с почасова и многодневна езда. Предлагат се и някои специализирани видове туризъм като посещение на пещерата Харамийска дупка, изкачване по Виа ферата и фото-сафари. Тук се наблюдават и много редки видове птици и растения.

Според Любомир Милетич (учен и интелектуалец) към 1912 година населението на село Триград (Триградъ) се състои от помаци. В селото живеят основно помаци, изповядващи сунитски ислям, и малка част от българи-християни, изповядващи православието. В селото има джамия и малка църква.

Триград

Малко история

През 1872 година в Триград има 300 къщи. От 1878 до 1886 година то попада в т. нар. Тъмръшка република. На събрание на над 100 първенци от 17 села в село Триград през лятото на 1878 година се създава Тъмръшката република. За първи началник е избран Хасан ага от Триград.

През 1920 година в селото живеят 254 души, през 1946 – 609 души, а през 1965 – 982 души.

По време на Балканските войни жителите на Триград са подложени на изпитания, а самото село е опожарявано. По време на Междусъюзническата война през 1913 година местни жители се вдигат на бунт, поради което Триград е опожарен от рота на Първи пехотен софийски полк. Селото е повторно опожарено от Българската армия и в края на 1913 година, тя потушава нов бунт, вдъхновен от правителството на т. нар. Гюмюрджинска република.

В документ от главното мюфтийство в Истанбул, изброяващ вакъфите в Княжество България, допринасяли в полза на ислямските религиозни, образователни и благотворителни институции в периода 16 век – 1920 година, съставен в периода от 15.09. 1920 до 03.09.1921 година, като вакъфско село се споменава и Триград.

Триград

В Триград са открити много археологически находки, некрополи и пещерни жилища, които говорят за наличието на човешки дейности още от древни времена. Тук има около 150 пещери, като седем от тях са били обитавани от праисторически хора.

Има легенда, която разказва, че когато Орфей засвирел, вятърът затихвал и птиците спирали във въздуха, за да го слушат. Мястото се свързва с мита за Орфей, който се спуснал в царството на мъртвите, за да намери своята любима Евредика. Според местните вярвания, именно през пещерата Дяволското гърло Орфей е достигнал до подземното царство на Хадес.

В местността ще попаднете на редки растителни видове, също така гнездят много редки птици като скалната зидарка, различни хищни птици, кълвачи и много други.

Интересни забележителности около Триград

Триградското ждрело

Триградско ждрело

Триградското ждрело представлява пролом на Триградска река. Дължината му е седем километра, но самото ждрело е около 2-3 километра. То е на трето място по дължина в България след Буйновското и Трънското ждрело. Ждрелото е с отвесни варовикови скали, ограждащи течението на Триградска река, която влиза в пещерата Дяволското гърло и излиза след 530 метра като голям карстов извор, сливащ се с Буйновска река. Западната стена на ждрелото се издига на 180 метра, а източната достига 300-350 метра.

Пещера Дяволското гърло

Дяволското гърло

Пещерата е разположена на 1,5 километра северно от село Триград в Триградското ждрело в Родопите. Името на пещерата идва от формата на бившия вход (сега изход), наподобяващ дяволска глава. Дяволското гърло е пропастна пещера, която е формирана вследствие на пропадането на земните пластове. Основната й част е заета от голяма зала, в която се намира най-високоят подземен водопад на Балканския полуостров. Дяволското гърло дава началото на различни легенди от времето на траките. Една от тях говори, че именно тук Орфей се спуска в подземното царство на Хадес, за да спаси любимата си Евредика.

Харамийска дупка (пещера)

Харамийска дупка е името на пропастна пещера в Родопи, България. Харамийската дупка се намира срещу пещерата Дяволско гърло в защитена местност Триградско ждрело. Общата дължина на пещерата е 510 метра, наклонът е 45 градуса, мястото е с повишена влажност и на места с лед. Вътре в пещерата са открити археологически находки от времето на халколита и бронзовата епоха – оръдия на труда, инструменти за тъкане и керамика.

Музей на мечката

Музей на мечката

Намира се между село Триград и пещера Дяволско гърло. Създаден е по идея на Костадин Хаджийски. В музея се представят факти, свързани с живота на кафявата мечка. Създаден е с цел опознаване и опазване на застрашения от изчезване вид. В него се дава информация за едрите хищници, техните местообитания, опасностите свързани с тяхната популация, и съвети за поведение при среща с тях. Разполага със записи с автентичен рев на мечки, вълци, лисици, както и отливки на стъпки за животните.

Чаирски езера

Чаирски езера

Те са група от седем езера в Западните Родопи, разположена на 1400 метра надморска височина в защитената живописна местност „Чаирите“ покрай Чаирска река, на 27 километра източно от село Триград. Те са естествени свлачищни езера, запазени от епохата на кватернера. Образувани са благодарение на свлачищни процеси над десния бряг на река Чаирска. Имената на езерата са Синьото езеро, Магическото езеро, Голямото езеро (Големия гьол), Кадирев гьол, Средното езеро и Горното езеро. В непосредствена близост е защитената местност „Пияната гора“.

Pin It