България

Седемте Рилски Езера

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Седемте Рилски Езера

Седемте рилски езера е най-известната и посещавана езерна група сред туристите у нас. Невероятно място за посещение както през зимата, за любителите на зимните спортове, така и за разпускаща разходка през лятото, когато езерата са по-красиви от всякога. Езерата се намират в Дамгския дял на северозападна Рила и са един от Стоте национални туристически обекта. Те са с ледников произход и са разположени стъпаловидно между 2095 м. и 2535 м. надморска височина. Заемат вдлъбнатини по склона на планината, а отделните езера са свързани помежду си с малки поточета. Когато водата минава през тези поточета се образуват малки водоскоци и водопади. Всяко езеро носи име съобразно формата си. От горе надолу езерата носят следните наименования- Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното езеро и Долното езеро. Всяко от тях се оттича едно в друго, като през последните две езера минава по-мощен поток, който дава началото на река Джерман (ляв приток на Струма). При слънчево време те са спокойни и с бистри води, а при буря са тъмни и разпенени, като през зимата замръзват и се покриват с дебела, снежна покривка. През миналото, по турско време езерата и самата езерна група са носили други имена: Еди Гьол – „еди“ седем и „гьол“  езеро, а езерата „Едигьолски“. Сълзата – Баш Гьол, Окото-Чанак гьол, Бъбрека- Кара гьол, Близнака- Чифте гьол, Трилистника- Средния гьол, а Рибното езеро и Долното езеро са нямали собствени имена.

Сълзата е на височина 2535 метра, площта му е 7 декара и е дълбоко 4,5 метра. То е най- малко по размер и носи името си заради кристалните и прозрачни води, от които се вижда дъното му.

Седемте Рилски Езера Сълзата
Сълзата

Окото е следващото по разположение езеро. То е на 2440 метра надморска височина, площта му е 68 декара. Това е най-дълбокото циркусно езеро в България- дълбочината му е 37,7 метра. Наричано още Сърцето и е с почти овална форма.

Седемте Рилски Езера Окото
Окото

Бъбрека е разположено на 2282 метра надморска височина, дълбочината му е 28,0 метра и площта му е 85 декара. По форма изглежда точно като бъбрек и езерото с най-стръмни и скалисти брегове.

Седемте Рилски Езера Бъбрека
Бъбрека

Близнака е разположено на 2243 метра надморска височина, 27,5 метра дълбочина и е най-голямото по площ езеро 91 декара. Името му идва от там, че се стеснява към средата, а по време на суша почти се разделя на две по-малки езерца.

Седемте Рилски Езера Близнака
Близнака

Трилистника е на 2216 метра надморска височина, площта му е 26 декара и е дълбоко 6,5 метра. То е с неправилна форма и на места бреговете му се губят в разлети потоци, които изглеждат като листенца.

Седемте Рилски Езера Трилистника
Трилистника

Рибното езеро е разположено на 2184 метра надморска височина, площта му е 23 декара и е най-плиткото от всички 2,5 метра. Бреговете му са тревисти, а дъното му е тинесто, обрасло с тръстика. В него се срещат големи количества пъстърва и други видове риби, но риболова тук и във всички останали езера е забранен. На североизточния му бряг се намира хижа „Седемте езера“.

Седемте Рилски Езера Рибното
Рибното

Долното езеро е на 2095 метра надморска височина, площта му е 59 декара и е с дълбочина 11,0 метра. Това е най-ниско разположеното езеро и събира водите на всички останали, като води началото на река Джерман. Бреговете му са ниски и тревисти.

Седемте Рилски Езера Долното
Долното

Както всяка забележителност в България и езерата имат своя легенда, която разказва:

Преди хиляди години, когато на земята нямало още хора, в планината Рила живеели два великана – мъж и жена. Те се обичали безумно, а домът им бил толкова привлекателен, слънчев, топъл и уютен, че нямало как да не очарова всяко живо същество, а на любовта им се радвали всички стихии и целия свят. За нещастие един ден зли сили минали покрай техния дом. Като зърнали това красиво място, завидели на семейното щастието на великаните, ядосали се и решили да унищожат всичко и да заличат любовта им завинаги. Започнали да пращат черни облаци, опустошителни ветрове и страшни заметресения разтърсили земята. Великанът яростно бранел всяко стръкче тревичка, всяко цвете и малко поточе, защитавал своята любима от злите сили. Това само ги дразнело и разпалвало злобата им, и решили да разрушат всичко до край. В една тежка битка младият великан паднал убит. Доволни от своята победа, злите сили си тръгнали и оставили след себе си разчупени скали, опропастени долини, и една съсипана от скръб жена. Мъката и била толкова голяма, че сълзите и бликали без да спират, стича ли се по хребетите право в долините. Леели се и се събирали в доловете, докато образували бистри езера с изумителна чистота. Преди езерото Бъбрека планинските водачи показват огромна скала, намираща се в посока към езерото Сълзата. Формата на скалата наподобява фигурите на мъж и жена в огромни размери. Според легендата това са двамата влюбени, които ще останат да пазят вечно своя красив дом.

Седемте Рилски Езера

Седемте рилски езера се намират в Дамгският дял, който носи името на най-високия връх в околността – връх Дамга (2669 м.). Познат още като Вазов връх и се намира на 4 часа път от езерата. На юг от Седемте езера се намира живописната местност Пазардере. Хиляди туристи годишно се изкачват толкова високо, за да се докоснат до тази красота. Този интерес е продиктуван, заради лесно достъпното местоположение и лифта, който директно води до хижа „Рилски езера“. В близост до езерата се намира и водопада Скакавица. Той е най-високия водопад в Рила и е част от резервата „Скакавица“. В района на Седемте рилски езера се провеждат сбирките на Бялото братство. Събират се в периода 22 март – 22 септември и изпълняват ритуален танц, наречен Паневритмия. В тяхното учение се говори за любов, мъдрост, истина, правда и добродетел. Районът Седемте рилски езера е защитена територия, в която е забранено паленето на огън, опъването на палатки, замърсяването и изхвърлянето на отпадаци, които могат да нарушат екоравновесието. Забранено е и къпането в езерата или реките, които се оттичат едно в друго. Хижа Рилски езера и високопланинските райони около нея, разположени над горския пояс, попадат в национален парк Рила.

 

Pin It