България

Кременски езера

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Кременски езера

Кременски езера

Кременски езера, известни още като Джангалските езера, Джангалските гьолове, са езерна група в южната част на Северен Пирин, в близост до Добринище, съставена от девет езера (седем постоянни и две пресъхващи), разположен в тесен, но много добре изразен циркус, носещ същото име. Заобиколени са от върховете Сиврия (2591м) на северозапад, Джано (2668м) на югозапад и Кременския рид, завършващ с Кременския връх (2503м) на изток. Оттича се чрез малък поток в река Ретиже (десен приток на Места). Като езерна група с ледников произход, те са най-големи в цял Пирин със своята сумарна площ от 196 декара и общ воден обем 1 560 000 кубични метра. По големина две от тях заемат второ и четвърто място, а по дълбочина – трето и пето място.

Хубавата новина тук е, че всичко е обрасло в боровинки. Намират се в Национален парк „Пирин“, а основен изходен пункт е хижа „Безбог“. Първото премеждие, което се изпречва на пътя ви е едно възвишение, наричано „Душевадката“, отдалеч не изглежда толкова трудно, но когато се изкачвате по него, разбирате защо му викат така. Когато минете покрай Поповото езеро, ще видите прословутото островче „Килимявката“, за което има легенда. Един поп бил толкова покрусен от това, което турските поробители направили с дъщеря му, че се хвърлил в езерото. Но килимявката му изплувала на повърхността и се превърнало в островчето, което днес го краси. От връх Джано, накъдето и да се обърнеш виждаш магията на планината, и майката природа. Оттук се виждат Поповото, Кременските, Аргировото, Митровото и Каменишките езера.

Кременски езера

  • Най-горното езеро е сравнително малко с кръгла форма – 120х110 метра и площ 10 дка. Разположено е на 2359 метра надморска височина. Известно е с името Леденото езеро или Леденият гьол.
  • Горното Кременско езеро – Разположено е на 2356,8 метра надморска височина. Размерите му са 335х270 метра, което прави площ от 66,1 – 70 дка. Дълбоко е 13,6 метра и има значителен воден обем от 478 000 кубични метра.
  • Долното Кременско езеро – Разположено е на 2306,4 метра надморска височина и е най-голямото от тази езерна група, и второто по големина в Пирин след Поповото. Площта му е 98 – 100 дка. Със своите 27 метра то е на трето място по дълбочина след Поповото и Тевното Василашко езеро. Формата му е продълговата – 500х275 метра. Водният му обем е 1 000 000 кубични метра.
  • Под долното езеро се намират още няколко малки езера, които не са изследвани, някои са по-големи от най-горното, но през лятото пресъхват. Езерата носят името си по село Кремен, в чието землище се намират.

Основните туристически маршрути в района минават покрай Кременския циркус и езерата в него, поради което те не са много добре познати на туристите. До езерата се стига най-лесно от долината на река Ретиже и от връх Джано. От Ретиже се тръгва при сливането на Кременския поток с реката, на около 2023,6 метра надморска височина. Оттам нагоре тръгват две пътеки. Едната, по-пряката, върви стръмно покрай десният бряг на Кременския поток и излиза на малка заравненост при двете най-долни Кременски езера, на 2140 метра надморска височина. Другата – по-дълга и полегата – тръгва отново от сливането на Кременския поток с река Ретиже, но поема първоначално на изток, а после западно по десния долинен склон на реката. Пътеката отново достига заравнеността при двете долни езера и там се съединява с първата.

През платото пътеката се лъкатуши през гъстите клекове между двете езера и излиза при мощния моренен вал под Долното Кременско езеро. Оттам покрай оттока на Долното езеро следва стръмно изкачване по морените до самото Долно езеро. Същата пътека продължава покрай западните брегове на трите най-високи езера, навлизайки дълбоко в южната част на Кременския циркус. Под Джано, пътеката преминава в стръмни серпентини по морените и излиза западно на билото на рида Джангалица, непосредствено до Джано на около 2650 метра надморска височина.

Pin It