България

Чудните мостове

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Чудните Мостове

Чудните мостове или Скалните мостове са скален феномен, разположен в карстовата долина на река Еркюприя в Западните Родопи, на 1450 метра надморска височина, в подножието на връх Голям Персенк. Обявени са за природна забележителност и за един от Стоте национални туристически обекта. Те са едни от най-интересните и красиви забележителности в България. Мостовете са се образували вследствие от ерозионната дейност на пълноводна в миналото река, която е образувала пукнатините в мраворите, в дълбока водна пещера, чийто таван изстънява и на места се срутва. Водите са отнесли падналите парчета и така са се образували двата естествени мраморни моста. Те носят още името Еркюприя – от турски език „ер“ – земя и „кюприя“ – мост. Големият мост е широк около 15 метра в по-широките части и дълъг около 100 метра. Състои се от арки, като най-голямата е с височина 45 метра и ширина 40 метра. Малкият мост се намира на 200 метра от Големия, по течението на реката – непроходим, с дължина 60 метра и височина 50 метра, а арката е 30 метра. След него има трети по-малък мост, който представлява понорна пещера, в която водите на река Еркюприя изчезват и се появяват пак след 3 километра. Близо до Малкия мост е входът на Ледената пещера, в която дори и през лятото се задържа лед. Местността около двата моста е заобиколена от вековни иглолистни гори, съставени предимно от смърчови дървета. Двата моста са обезопасени и пригодени за туристи, а преминавате е позволено и върху, и под тях. В регистъра на защитените територии и зони на България, Чудните мостове – Ер Кюприя е защитена територия от категория: Природна забележителност.

Чудните Мостове

Има един забранен обичай, след обявяването на мостовете за туристически обект – всеки турист минал оттам да записва името си с въглен по стената. Върху скалните образувания в основата на големия мост са оставили следа дори известни личности, като за пореден път се показва ниската култура на всички. Съгласно закона, драскането, поставянето на надписи и разрушаването в границите на природни забележителности е забранено. Глобите за нарушението е от 500 до 5000 лева, а природолюбителите почистват надписите, налагат глоби, но тази вандалска проява продължава и до днес.

Както всяка забележителност и тази има легенда, в която се разказва как са създадени Чудните мостове. Преди много години в землището на село Забърдо имало много пастири. Незнайно от някъде се появил змей, който започнал да унищожава стадата им. Дълги години пастирите страдали от змея, но накрая измислили как да го надхитрят. Натоварили едно магаре с прахан, запалили го и го изпратили срещу змея. Когато змеят глътнал магарето, праханта бавно се разгаряла. Обезумялото чудовище отчаяно се оптвало да избяга и накрая намерило малка дупка в земята, а огромното му тяло отворило пролуката. След години, когато костите на змея изгнили, останали огромните сводести мостове.

Чудните Мостоветравел

В близост до този скален феномен се намират множество други пещери, но повечето от тях са негодни за посещение от туристи, тъй като неосветени и обезопасени. В близост се намират и хижите „Чудните мостове“ и „Скалните мостове“, стопанисвани от туристическото дружество „Студенец“, град Чепеларе.

Чудните мостове са сред Стоте национални туристически обекта, Български туристически съюз – под номер 85 – връх Голям Перелик, природна забележителност „Чудните мостове“ и имат печат.

Pin It