България

Красивите езера на България – част 1

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

България е благословена с прелестна природа, а стотици са местата, които можете да посетите. Ако търсите езера, тогава България трябва да бъде вашата дестинация за да им се насладите. В страната има над 400 езера с обща площ от 95 кв. километра. Според вида си те се делят на: тектонски, карстови, свлачищни, високопланински, циркусни, крайречни и крайморски. Няма нищо по-спокойно от красива панорама над езеро при залез слънце. А тук на българска територия, може да добавите и вълнуващи възможности за наблюдение на птици, велосипедни маршрути, множество еко пътеки или безплатна спа терапия на открито. Търсихме на високо и ниско , някои от тях посетихме и видяхме, за да ви представим най-добрите български езера – и определено не беше лесна задача, тъй като наистина има зашеметяващи езера, всяко красиво по свой собствен начин. В този списък ще ви представим голяма част от езерата в България, прочетете за да откриете най-красивите.

Седемте Рилски езера

Седемте Рилски Езера

Седемте Рилски езера е най-дългата и най-посещавана група езера в България. Разположени са стъпаловидно в голям циркус по северния склон на връх Дамга (Вазов връх) между 2100 и 2500 метра надморска височина в Северозападна Рила. Имената им от най-вискокото към най-ниското са: Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и Долното. Водите им се оттичат едно в друго и дават началото на река Джерман. Седемте Рилски езера се славят като най-красивото място на Балканите, величието и мащаба им пленяват посетители от цял свят, и ги връщат неведнъж на това райско място.

Смолянски езера

Смолянски езера

Смолянските езера са група езера в Букова планина, Западните Родопи, на север под Орфеевите скали и връх Снежанка. Езерата са пръснати по цялата долина на река Черна, до град Смолян. В миналото са били над 20 езера, но сега са останали само 8, като 7 от тях са естествени, а едното от тях (Керяновия гьол) е превърнато в микроязовир. Те носят имена като Бистрото езеро, Мътното, Тревистото, Керяновият гьол (известно още като Платеното), Милушевското, Османовия гьол, Силажа и Лагера. Местността, в която се намират е богата на поляни, като съчетанието от езера и зеленина се превръща в уникално място за къмпинг.

Урдини езера

Урдини езера

Урдините езера са езерна група с ледников произход в Рила планина. Те са разположени в най-труднодостъпните части на Северозападна Рила, в западната част на Урдиния циркус между връх Дамга и Додов връх. Шест на брой, а имената им са – Сухото, Рибното, Триъгълника, Ботаническото (Удавника), Голямата Паница и Малката Паница. От Урдините езера изтича Урдина река, която е десен приток на река Черни Искър. Езерата са със сравнително малка площ – от 1 до 2,5 хектара. През 1985 година са обявени за природна забележителност от национално и международно значение. Урдините езера са зарибени с дъгова и балканска пъстърва, което ги прави привлекателно място за бракониери. Риболовът е забранен.

Атанасовско езеро

Атанасовско езеро

Атанасовското езеро е разположено в границите на Бургас, между комплекс Изгрев и квартал Сарафово, както и западно от тях. Обявено е за резерват, то е част от Бургаския езерен комплекс. Тук живеят над 300 вида птици, сред които и застрашени от изчезване в световен мащаб. Водоемът е едно от трите Бургаски езера и се свързва с Черно море чрез множество канали, на което се дължи и соления му вкус. В Атанасовското езеро може да се види най-малкият бозайник в света етруската земеровка. То е дом на видрата и дивата котка, които са застрашени от изчезване в Европа. То е дълго близо девет километра, а дълбочината му достига 1 метър. Тук ще срещнете много интересни и редки видове птици – къдроглав пеликан, малък корморан и червеногушата гъска, белооката потапница, ливадният дърдавец, както и средиземноморската чайка и речната рибарка, които са вписани в Червената книга на България. През есента може да наблюдавате стотици видове птици, благодарение на миграционният път Виа Понтика, който минава оттук.

Попово езеро

Попово езеро

Попово езеро е част езерната група на единадесетте Попови езера. Езерото и местността около него е едно от най-популярните места за развитие на летен туризъм в Пирин. Разположено е на дъното на най-големият циркус в планината – Поповоезерния, който впечатлява със своите размери – 6 километра дължина и 3 километра ширина. Оградено е от върховете Сиврия, Джано, Кралев двор, Момин двор и Джангал. Попово езеро е най-голямото по площ и най-дълбокото езеро в Пирин. Намира се на 2234 метра надморска височина. В средата на езерото има островче, чието образуване се свързва с поне две легенди.

Чаирски езера

Чаирски езера

Чаирските езера са разположени в защитен район в Западните Родопи, близо до Триград. Защитената местност Чаирски езера е район, известен с естествено образували се свлачищни езера, ливади и вековни смърчови гори. Намират се на 1400 метра надморска височина сред приказна природа. Според учени езерата са се образували при топенето на ледовете през ледниковият период. Езерата са изумително красиви, с кристално чиста вода и редки растителни видове. Местността е много подходяща за пешеходен туризъм и е част от маркирания туристически маршрут.

Кременски езера

Кременски езера

Известни още като Джангалските езера и Джангалските гьолове, са езерна група в южната част на Северен Пирин, съставена от девет езера (седем постоянни и две пресъхващи), разположени в тесен, но много добре изразен циркус със същото име. Оттичат се чрез малък поток в река Ретиже – десен приток на Места. Езерата са част от територията на Национален парк „Пирин“, който е създаден през 1962 година. През 1983 година е вписан в Списъка за световно културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Като езерна група те са най-големи в цял Пирин, като най-голямо от Кременските езера е Долното кременско езеро.

Бургаското езеро Вая

Бургаското езеро Вая

Езерото Вая е плитък лиман на брега на Черно море, западно от Бургас. То е царството на редките птици в България и едно от малките места, където може да видите колонии на гнездещи нощни, бели и гривести чапли. Част е от Бургаският езерен комплекс и след изграждането на язовир Мандра е най-голямото естествено езеро в България. То се свързва чрез канал с Черно море и благодарение на това в него живеят и соленоводни риби. Езерото е защитена зона, тъй като тук пребивават 89 редки птици, сред които и малкият воден бик. Над езерото минава Виа Понтика – една от големите въздушни магистрали на мигриращи птици от цяла Европа. В него гнездят 254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България.

Езеро Клептуза

Езеро Клептуза

Езеро Клептуза е най-големият карстов извор в България. Клептуза е защитена местност разположена на десния бряг на Чепинска река, до планинският склон в квартал Чепино, Велинград. Едната част от водата на извора се използва за водоснабдяването на града, а другата част пълни красивото езеро, което е едно от най-предпочитаните и посещавани места за отдих и почивка в курортният СПА град. В езерото се отглеждат много патици, може да покарате водно колело, а на брега му са разположени няколко ресторанта.

Езерото Загорка

Езерото Загорка

Загорка е изкуствено езеро, разположено в парк „Бедечка“ в североизточната част на Стара Загора. По произход то е изкуствено езеро, изградено в периода 1952-1962 година. Дом е на много диви патици и водолюбиви птици. Зарибява се ежегодно. Езерото се захранва от водите на река Бедечка. Кръстено е на намиращата се в близост пивоварна Загорка. Практикува се спортен риболов, лодки, водни колела, корабомоделизъм, триатлон и други. До езерото се намира вековен чинар на 670 години.

Рабишкото езеро

Рабишкото езеро

Рабишкото езеро е най-старото и най-голямо тектонско езеро в България. Също така е най-голямото по площ вътрешно езеро в страната и седмо измежду всички. При разместването на земните пластове се оформя локална котловина, дъното на която впоследствие се запълва със значително количество вода. Изключително рядко срещана аномалия. Езерото почти няма водосборен басейн и е безотточно. В западният му край е издигната язовирна стена, което превръща естественото езеро е язовир. Има легенди, които гласят, че в езерото живеело чудовище, което имоло човешко тяло с бича глава и делфински хриле. Обиколката му е 3600 метра, а средната му дълбочина пет метра. Разположено е между селата Толовица и Рабиша, в подножието на Рабишката могила. Езерото предлага идеални условия за сърф и плуване. Привлекателни обекти: за лов – водни птици, риболов – шаран, толстолоб, бял амур, щука, сом и други.

Бъндеришки езера

Бъндеришки езера

Бъндеришки езера се нарича голяма езерна група в Централен Северен Пирин, разположена в Бъндеришкия циркус и даваща началото на река Бъндерица. Имат ледников произход и са разположени върху гранитна основа. Водата им е слабо минерализирана с натриеви и хлорни йони. Езерата са общо 16, като от тях само пет имат собствени имена.

Муратово езеро

Муратово езеро

Наричано още Хвойнато или Овинато езеро, разположено под Муратов връх на много добре изразена тераса. Над него в южна посока има още три мънички езера. Намира се на височина 2230 метра и има площ 12,3 декара. Дълбочината му е само 3,2 метра, а в него се влива малък поток, който се спуска между Муратов и Хройнати връх и образува красив естуар, както и два интересни полуострова. Срещу него могъщо се извисява връх Тодорка.

Езеро Окото

Езеро Окото-Бъндеришки езера

Окото (Равнашкото езеро) е малко езеро, намиращо се на скален праг над хижа Вихрен – то е най-ниското езеро от групата на 2026 метра надморска височина. Наречено е така заради кръглата си форма и блестяща повърхност. Толкова е малко, че не се вижда от пътеката, която минава на 100 метра от него. Размерите му са 65 на 57 метра, площта му е 2,6 декара, а дълбочината му 5,4 метра. Постепенно се затлачва от наносни материали, свличани в него от лавините.

Жабешкото езеро

Най-високо в групата, разположено под южния склон на връх Малка Тодорка на височина 2322 метра. Площта му е 5,6 декара, а дълбочината до два метра. То е продълговато 138 на 63 метра. Тъй като няма явен отток, водата е топла и в нея се въдят много попови лъжички, от където носи името си. От неговите брегове се разкрива една от най-популярните панорами в планината към Муратов връх.

Дългото езеро

Дългото езеро

Дългото езеро е разположено най-навътре в долината на височина 2310 метра над морското равнище. Нарича се още Горното Бъндеришко езеро. Разположено е на около километър северно от връх Бъндеришки чукар. Дълго е 459 метра, широко 150 метра, площта му е около 45,5 декара. Максималната му дълбочина е 10 метра.

Рибното езеро

Второто голямо езеро е Рибното Бъндеришко езеро, разположено малко по-надолу на височина 2190 метра. В него има много риба, откъдето носи името си, но е известно още и като Голямо или Долно Бъндеришко езеро. То е най-голямо в тази долина с площ от 65 декара и е дълбоко до 12,2 метра. Южно от него реката се спуска по много стръмна стена, която го отделя от котловината на Дългото езеро, а на западният бряг има оформен малък обрасъл с клек полуостров. До полуострова се намира малко езерце с незначителна площ и дълбочина, свързано с Рибното езеро.

Поморийско езеро

Поморийско езеро

Поморийското езеро е крайбрежна лагуна, разположена на 2 километра северно от Поморие. То е свръхсолено от естествен произход и е най-северното от групата на бургаските езера. Езерото е отделено от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига, а само в южната си част има свързващ канал, чрез който се осъществява притока и оттока на морската вода. Формата му е продълговата, с дължина 6,7 километра и ширина 2 километра. Използва се за добив на сол и лечебна кал. Дъното му е покрито с черна кал, богата на минерали и микроелементи. Именно заради лечебните свойства на лиманната кал, използвана от дълбока древност, Поморие е един от предпочитаните балнео и СПА курорти по българското Черноморие. От 2010 година на южния бряг на Поморийското езеро работи посетителски и природозащитен център. В близост до центъра е и единственият в страната Музей на солта. Над езерото минава Виа Понтика – една от големите въздушни магистрали на мигриращите птици от цяла Европа. 269 различни вида птици са наблюдавани в района на влажната зона.

Йончево езеро

Йончево езеро

Йончево езеро е разположено на 2013 метра надморска височина, под връх Попова капа. Езерото е кръстено на самоковският художник Христо Йончев – Крискарец, който е прекарвал по цяло лято със семейството си в Рила. Известно е с наличието на пъстърви. Пътеката за Йончево езеро започва непосредствено зад сградата на хотел Мальовица. След стръмно изкачване в рядка борова гора се излиза на ски пистата Ръждавица. След пистата, следва продължението на пътеката точно преди стръмният участък. Има маркировка със зелена боя, която се вижда ясно. Участъкът до Горна прека река е равнинен и се минава бързо.

Шабленско езеро

Шабленско езеро

Защитената местност Шабленско езеро се намира в Североизточна България, на около пет километра от град Шабла и на 18 километра от границата на България с Румъния. Езерото представлява крайбрежен лиман, отделен от морето с широка до 230 метра пясъчна коса. Общата площ на  защитената местност обхваща 5312,4 дка. На север чрез изкуствено прокопан канал Шабленското езеро се свързва с Езерецкото езеро. Флората на езерото е богата. Срещат се 32 вида водорасли и над 79 вида висши растения. Бреговете са обрасли с тръстика и папур, а по откритата, блестяща като огледало водна повърхност, се белеят изящните цветове на водните лилии. Есента папурът изсъхва и обгражда сините му води със златен ореол. На територията на местността са установени 247 вида птици, някои от които са включени в Червената книга на България. С европейско значение са 137 вида птици. Езерото е богато на риба – сом, шаран, платика, каракуда, червеноперка, белица, костур, щука, бяла риба и попчета.

Еленино езеро

Еленино езеро

Еленино езеро (Елена) е най-голямото от трите Еленски езера, разположени в района на връх Мальовица. Езерото е част от Северозападна Рила, като се е образувало непосредствено под връх Охловец. В близост са и върховете Голям Купен и Попова Капа. Това малко красиво езеро е с бъбрековидна форма, намира се на 2472 метра надморска височина и е преградено от циркусен праг. Водите на Еленино езеро са кристално бистри и спокойни. Част от тях се оттичат подпочвено към Малкото Еленско езеро, а оттокът му дава началото на река Мальовица. Дълго е 220 метра, широко до 62 метра и дълбоко до 5 метра. От западният бряг на езерото се разкрива прекрасна гледка към гранитният купол на връх Охловец, който се оглежда във водите му. Името си получава от Елени връх, който се извисява на юг от циркуса на Еленските езера. Има предание според, което езерото е наречено на името на девойка със същото име.

Смрадливото езеро

Смрадливото езеро

Смрадливото езеро е най-голямото ледниково езеро в България и на Балканският полуостров. Намира се в централният дял на Рила, разположено във висящ към долината на Рилска река циркус между върховете Рилец на югозапад и Кьоравица на юг. То е второто от петте Смрадливи езера. Езерото има овална форма, дълго е 900 метра, широко 260 метра, а максималната му дълбочина е 24 метра. Името на езерото е свързано с предание, че при незапомнена по силата си буря, огромни вълни изхвърлили на брега рибата от езерото и тя се вмирисала. За него се разказват много легенди, свързани с живота на Свети Иван Рилски.

Йозола (езеро)

Йозола

Йозола е циркусно езеро в Централният дял на Рила, в басейна на река Леви Искър – десен приток на Черни Искър. Разположено е на 2139 метра надморска височина и има удължена форма от север на юг с дължина 340 метра и ширина 175 метра, а максималната му дълбочина е седем метра. Районът около него е обрасъл с клек и достигането до него е затруднено. Чрез малък поток, дълъг около два километра се оттича в река Леви Искър.

Превалски езера

Превалски езера

Превалски езера са група от четири езера в Северен Пирин. Разположени са в Превалския циркус между върховете Валявишки чукар (2664 м) на югоизток, Превалски чукар (2605 м) на северозапад, седловините Мозговишка порта на юг и Превала (Чаирска превала) на запад, в най-горната част от долината на река Демяница.

Най-горното Превалско езеро е най-малко – 1,1 дка, разположено на 2394 метра надморска височина и се оттича подземно в следващото.

Второто Превалско езеро се намира на 2312 метра надморска височина, разположено на 150 метра на север от първото и е най-голямо, има площ от над 21 дка с размери 265 на 105 метра и дълбочина 5,2 метра. Това езеро е единственото голямо от групата с площ и воден обем надвишаваща тази на останалите три взети заедно.

Третото Превалско езеро е разположено доста встрани, на 200 метра на северозапад от второто и е на 2330 метра надморска височина. То е значително по-малко 150 на 63 метра и дълбоко само 1,7 метра. В миналото край северният му бряг се е организирал летен палатков лагер.

Второто и третото езеро чрез къси и бурни потоци се оттичат в Четвъртото Превалско езеро, разположено на 2318 метра надморска височина. То е съвсем плитко и малко, като дава началото на Превалския поток – ляв приток на река Валявица.

Митрово езеро и Аргирово езеро

Митрово езеро и Аргирово езеро

Разположени са в Демиркапийският циркус на Пирин планина, от които води началото си река Пиринска Бистрица. Затова често се наричат и Демиркапийски езера. Срещат се също и под имената Железнишки или Влашки езера. Заобиколени са от венец от върхове – Каменица, Кралев двор, Джано, Ченгелчал и Демирчал. Аргировото езеро е по-малкото и по-високо разположеното. Намира се югозападно от връх Джано и северозападно от връх Ченгелчал, на височина 2365 метра. Има неправилна форма и площ от 6,9 декара. От него изтича левия съставен приток на река Железина, горното течение на река Пиринска Бистрица (ляв приток на Струма). Митровото езеро е разположено югозападно от Аргировото езеро на югоизточният склон на връх Каменица, на височина 2291 метра. То е с неправилно очертания с малък полуостров и с размери 200 на 275 метра, а площта му е 34,7 декара. Езерото е  едно от най-красивите пирински езера. От него изтича десният съставен приток на река Железина, горното течение на река Пиринска Бистрица (ляв приток на Струма).

Pin It